เต้นท์นอน 2 ท่าน


สำหรับท่านที่ชอบการผจญภัย มีพื้นที่บริการเต็นท์ที่พัก ตั้งแต่ 2-10 ท่าน/เต้นท์ ในราคาประหยัด อัตราค่าบริการรวมเต้นท์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม และอาหารเช้า

อัตราค่าบริการ

เต้นท์นอน 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 500บาท รวมอาหารเช้า (1ท่าน 550บาท)